Volný čas v domově seniorů Pohodlí

 • Pro imobilní seniory jsou v plánu různé sezonní výlety za kulturními památkami, návštěvy divadla, kulturních akcí ( např. Smetanova Litomyšl). Po domluvě se správcem, vás může odvézt třeba na celodenní výlet např. do Litomyšle, kde pobudete celý den a večer v domluvenou hodinu si pro vás přijede.
 • Ve společenské místnosti se uskutečňují další kulturní akce ( oslavy narozenin, vánoce, velikonoce apod.). Každý senior si může v rámci svých možností a schopností založit vlastní zahrádku, pěstovat zeleninu, květiny. Kdykoliv jsou možné návštěvy rodiny, příbuzných, známých, kamarádů – pro tento účel máme připravené pokoje na přespání vašich hostů.
 • V letních měsících můžete užít na zahradě gril.
 • Nová Ves 96
  Pohodlí
  570 01 Litomyšl

  organizace:
  Merkuria union s.r.o.
  Nová Ves 96, Litomyšl 570 01