Ceník

ubytování

strava

260,-Kč denně

130,-Kč denně

 • Přiznaný státní sociální příspěvek slouží v plné výši podle zákona 108/2006 Sb. pouze k úhradě péče asistentům sociální péče. Ti mají s každým klientem sepsanou dle jeho potřeb individuální smlouvu.
 • Nová Ves 96
  Pohodlí
  570 01 Litomyšl

  organizace:
  Merkuria union s.r.o.
  Nová Ves 96, Litomyšl 570 01